Моделювання контактної взаємодії періодично текстурованих тіл з урахуванням фрикційного проковзування

Б. С. Слободян, Б. А. Ляшенко, Н. І. Маланчук, В. Є. Марчук, Р. М. Мартиняк

Анотація


Побудовано математичну модель фрикційного контакту тіл з періодичною текстурою поверхонь. Тіла взаємодіють у два етапи: спершу вони притискаються одне до одного монотонно зростаючим номінальним тиском, а потім до них прикладаються номінальні дотичні напруження, що зумовлюють фрикційне проковзування поверхонь тіл в околі зазорів. Задачу зведено до системи сингулярних інтегральних рівнянь відносно функцій висоти міжконтактних зазорів і відносного зсуву поверхонь тіл на ділянках проковзування та описано алгоритм їх розв’язування.

 

Слободян Б. С., Ляшенко Б. А., Маланчук Н. І., Марчук В. Є., Мартиняк Р. М. Моделювання контактної взаємодії періодично текстурова¬них тіл з урахуванням фрикційного проковзування // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2014. – 57, № 2. – С. 88–96.

Translation: Slobodyan B. S., Lyashenko B. A., Malanchuk N. I., Marchuk V. E., Martynyak R. M. Modeling of contact interaction of periodically textured bodies with regard for frictional slip // J. Math. Sci. – 2016. – 215, No. 1. – P. 110–120.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.