Інформація про автора

Богданов, В. Л., Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України, Київ, Україна

 • Том 54, № 3 - Статті
  Вплив початкових напружень на напружений стан композита з періодичною системою паралельних співвісних тріщин нормального відриву
  Анотація  PDF
 • Том 54, № 4 - Статті
  Про взаємодію періодичної системи паралельних співвісних тріщин радіального зсуву в попередньо напруженому композиті
  Анотація  PDF
 • Том 52, № 4 - Статті
  Неосесиметрична задача про напру­же­но-де­фор­мо­ва­ний стан пруж­ного пів­про­сто­ру з при­по­верх­не­вою кру­го­вою трі­щи­ною при дії спря­мо­ва­них уздовж неї зусиль
  Анотація  PDF
 • Том 50, № 2 - Статті
  Осесиметрична задача про приповерхневу тріщину нормального відриву в композитному матеріалі з залишковими напруженнями
  Анотація  PDF
 • Том 50, № 4 - Статті
  Неосесимметричная задача о периодической системе дискообразных трещин нормального отрыва в теле с начальными напряжениями
  Анотація  PDF
 • Том 49, № 1 - Статті
  Об исследовании осесимметричных задач линеаризированной механики разрушения для тела с двумя параллельными трещинами
  Анотація  PDF
 • Том 48, № 1 - Статті
  Лінеаризована задача про руйнування напівскінченного пружного матеріалу з потенціалом гармонічного типу
  Анотація  PDF
 • Том 61, № 2 - Статті
  К исследованию разрушения полу­ограниченного тела при сжатии вдоль межфазной припо­верхностной трещины
  Анотація  PDF