Інформація про автора

Калиняк, Б. М., Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Львів, Україна

 • Том 57, № 2 - Статті
  Математичне моделювання і методика визначення статичного термопружного стану багатошарових термочутливих циліндрів
  Анотація  PDF
 • Том 58, № 2 - Статті
  Інтегральне рівняння для визначення радіальних напружень у радіально-неоднорідній термочутливій порожнистій кулі
  Анотація  PDF
 • Том 50, № 2 - Статті
  Аналітичні вирази для напружень і термонапружень у довгому порожнистому неоднорідному термочутливому циліндрі
  Анотація  PDF
 • Том 59, № 3 - Статті
  Прямі та обернені задачі термомеханіки стосовно оптимізації та ідентифікації термонапруженого стану деформівних твердих тіл
  Анотація  PDF
 • Том 48, № 2 - Статті
  Термонапружений стан термочутливого циліндра при конвективному нагріванні
  Анотація  PDF
 • Том 61, № 4 - Статті
  Незв’язана квазістатична задача термопружності для двошарового порожнистого термочутливого циліндра за умов конвективного теплообміну
  Анотація  PDF
 • Том 62, № 4 - Статті
  Стаціонарне температурне поле, яке забезпечує відсутність термонапружень у неоднорідному прямокутному брусі
  Анотація  PDF