Незв’язана квазістатична задача термопружності для двошарового порожнистого термочутливого циліндра за умов конвективного теплообміну

Г. Ю. Гарматій, Б. М. Калиняк, М. В. Кутнів

Анотація


Визначено залежне від радіальної координати неусталене температурне поле і зумовлений ним і зовнішніми силовими навантаженнями термопружний стан у двошаровому порожнистому термочутливому циліндрі. Нелінійну крайову задачу теплопровідності з розривними коефіцієнтами інтегро-інтерполяційним методом зведено до задачі Коші для системи звичайних диференціальних рівнянь, яку розв'язано чисельно. Напружений стан визначено з інтегральних рівнянь другого роду та інтегральних умов, отриманих безпосереднім інтегруванням задачі квазістатичної термопружності у напруженнях. Досліджено вплив температурної залежності теплофізичних і механічних характеристик шарів матеріалів на величину і характер розподілу температури та зумовлених нею напружень у двошаровому циліндрі.


Ключові слова


двошаровий порожнистий циліндр, термочутливість, нелінійна крайова задача, методи обчислень, інтегро-інтерполяційний метод, термонапруження

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.