Інформація про автора

Чернуха, О. Ю., Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України, Львів, Україна

 • Том 57, № 3 - Статті
  Математичне моделювання процесів термодифузії розпадної речовини у стохастично неоднорідній шаруватій смузі
  Анотація  PDF
 • Том 55, № 1 - Статті
  Стаціонарні процеси теплопровідності в тілах випадково неоднорідної структури
  Анотація  PDF
 • Том 54, № 1 - Статті
  Контактно-крайова задача дифузії домішкових частинок у двофазній стохастично неоднорідній шаруватій смузі
  Анотація  PDF
 • Том 51, № 1 - Статті
  Математичне моделювання процесів теплопровідності у випадково неоднорідних тілах з використанням діаграм Фейнмана
  Анотація  PDF
 • Том 59, № 4 - Статті
  Моделювання потоків домішкової речовини у випадковій шаруватій смузі з ймовірним розміщенням включень біля границь тіла
  Анотація  PDF
 • Том 60, № 1 - Статті
  Математичне моделювання усередненого поля концентрації у випадкових шаруватих структурах з урахуванням стрибків шуканої функції на міжфазних границях
  Анотація  PDF
 • Том 47, № 2 - Статті
  Дифузія домішки у випадково неоднорідному волокнистому шарі
  Анотація  PDF