Інформація про автора

Терлецький, Р. Ф., Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Львів, Україна

 • Том 55, № 2 - Статті
  Моделювання і дослідження теплопереносу у пластинах з тонкими покриттями за врахування впливу випромінювання
  Анотація  PDF
 • Том 52, № 1 - Статті
  Розрахунок ефективних електрофізичних характеристик зволожених пористих матеріалів
  Анотація  PDF
 • Том 51, № 3 - Статті
  Деякі проблеми математичного моделювання в термомеханіці тіл різної прозорості за теплового опромінення
  Анотація
 • Том 49, № 3 - Статті
  Термонапружений стан частково прозорої шаруватої пластини при тепловому опроміненні
  Анотація  PDF
 • Том 60, № 4 - Статті
  Моделювання та досліджен­ня теплового та напруженого станів в опро­мі­ню­ва­ній системі з шарів різної прозорості, розділених не­по­гли­на­ючим середовищем
  Анотація  PDF
 • Том 46, № 1 - Статті
  Математичне моделювання механотермодифузійних процесів у частково прозорих деформівних твердих тілах з газовими домішками за умов дії електромагнітного випромінювання світлового діапазону частот
  Анотація  PDF
 • Том 45, № 2 - Статті
  Моделювання термомеханічної поведінки багатокомпонентних деформівних тіл низької електропровідності при дії електромагнітного випромінювання. I. Балансові співвідношення механіки та другий закон термодинаміки.
  Анотація
 • Том 45, № 3 - Статті
  Моделювання термомеханічної поведінки багатокомпонентних деформівних твердих тіл низької електропровідності при дії електромагнітного випромінювання. II. Статистичний опис дії чинників дії електромагнітного поля на багатокомпонентні тіла
  Анотація
 • Том 61, № 4 - Статті
  Моделювання електромагнітних, теплових і механічних процесів у магнітних середовищах за врахування моментних чинників
  Анотація  PDF