Інформація про автора

Максимук, О. В., Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Львів, Україна

 • Том 57, № 4 - Статті
  Аналіз напружено-деформованого стану у тілі під дією різних за формою жорстких штампів
  Анотація  PDF
 • Том 53, № 2 - Статті
  Контактна взаємодія циліндричних оболонок різної довжини
  Анотація  PDF
 • Том 53, № 3 - Статті
  Науковий доробок професора Богдана Любомировича Пелеха з теорії тонкостінних елементів конструкцій та механіки композитів і його розвиток (до 70-річчя від дня народження)
  Анотація  PDF
 • Том 52, № 2 - Статті
  Роз­ра­ху­нок пара­мет­рів стіль­ни­ко­вого полі­мер­ного трубо­про­воду, підкріпленого пе­рі­одичною системою пруж­них шпан­гоутів
  Анотація  PDF
 • Том 51, № 3 - Статті
  Напружено-деформований стан і стійкість полімерних труб зі стільниковою стінкою
  Анотація
 • Том 58, № 4 - Статті
  Контактна задача про зношування штампами канонічної форми пружної півплощини з покриттям Вінклера
  Анотація  PDF
 • Том 49, № 3 - Статті
  Застосування методу інваріантного занурення до розв’язування нелінійних контактних задач
  Анотація  PDF
 • Том 48, № 3 - Статті
  Вплив шорсткості контактуючих тіл на характер їх напруженого стану
  Анотація  PDF
 • Том 44, № 2 - Статті
  Розв'язування лінійних крайових задач для тонкостінних елементів конструкцій зі змінними характеристиками чисельно-аналітичним методом
  Анотація