Том 8 (2011)

Зміст

Титульна сторінка PDF
Редакційна Колегія 1-4
Про збіжність 1-періодичного гіллястого ланцюгового дробу спеціального вигляду PDF
Дмитро Боднар, Марія Бубняк 5-16
Побудова комплекснозначних функцій за наперед заданими значеннями інтеграла від їх степенів PDF
Тарас Василишин 17-27
Наближення відношень функцій Лаурічелли-Сарана Fs з дійсними параметрами гіллястими ланцюговими дробами PDF
Наталія Гоєнко, Тамара Антонова, Сергій Ракінцев 28-42
Точні розв'язки однієї системи рівнянь реакції-дифузії для моделювання взаємодії типу хижак-жертва PDF
Василь Давидович 43-59
Вектори експоненціального типу замкнених операторів на тензорних добутках PDF
Мар'ян Дмитришин 60-68
Про деякі області збіжності багатовимірного J-дробу з нерівнозначними змінними PDF
Роман Дмитришин 69-77
Оператори композиції на гільбертовому просторі PDF
Андрій Загороднюк, Зоряна Можировська 78-86
Парадетермінантний добуток трикутних матриць та його властивості PDF
Роман Заторський 87-98
Ітеративне агрегування для нелінійних операторних рівнянь PDF
Михайло Копач, Анатолій Обшта, Богдан Шувар 99-106
Алгебри блочно-симетричних поліномів: твірні елементи та оператор зсуву PDF
Вікторія Кравців 107-121
Регулярність розв'язків абстрактної задачі Коші для півлінійного параболічного рівняння PDF
Андрій Лопушанський 122-131
Декомпозиція неперервності та перехідні відображення PDF
Володимир Маслюченко, Василь Нестеренко 132-150
Метрична реалізація регулярних груп підстановок PDF
Богдана Олійник 151-166
Граничний розподіл локальних часів в нулі деякої послідовності дифузійних процесів PDF
Михайло Осипчук, Микола Портенко 167-183
Функтори на категорії К-ультраметричних просторів PDF
Олександр Савченко 184-198
Оцінка похибки збіжності раціональних вкорочень одноперіодичних рекурентних дробів третього порядку до їх значень PDF
Андрій Семенчук 199-206
Про нерівності типу Вімана без виняткових множин для подвійних рядів Діріхле PDF
Олег Скасків, Ольга Задорожна 207-216
Аналіз економічної рівноваги математичної моделі споживання типу Коба-Дугласа з нечітко заданими параметрами асоційованої фінансової мережі PDF
Іван Твердохліб, Мирослава Вовк, Микола Притула, Ярема Прикарпатський 217-229
Напівгрупи зсувів в алгебрі поліноміальних розподілів Шварца повільного росту PDF
Сергій Шарин 230-242
Неоднорідні дифузійні процеси на півпрямій, породжені твірним диференціальним оператором з крайовою умовою Феллера-Вентцеля PDF
Роман Шевчук 243-257
The AKNS hierarchy and the Gurevich-Zybin dynamical system integrability revisited PDF
Denis Blackmore, Yarema Prykarpatsky, Jolanta Golenia, Anatoliy Prykarpatsky 258-282
On the evolution of observables and the Enskog kinetic equation PDF
Igor Gapyak, Viktor Gerasimenko 283-298
L-idempotent linear operators between predicate semimodules, dual pairs and conjugate operators PDF
Oleh Nykyforchyn, Oksana Mykytsey 299-314
Hardy type spaces on reduced Heisenberg groups PDF
Michael Oleksienko 315-327
Groups with many Černikov-by-nilponent subgroups PDF
Lilia Skaskiv, Orest Artemovych 328-334
The probability of absence zeros in the disc for some random analytic functions PDF
Oleh Skaskiv, Andriy Kuryliak 335-352
Contents PDF
Editorial Board 356-358


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.