Інформація про автора

Каленюк, П. І., Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна

 • Том 50, № 3 - Хроніка та інформація
  До 70-річчя члена-кореспондента НАН України Б. Й. Пташника
  Анотація  PDF
 • Том 60, № 3 - Статті
  Про однозначну розв’язність триточкової задачі для рівняння із частинними похідними у двовимірній області
  Анотація  PDF
 • Том 61, № 1 - Статті
  Нелокальна багатоточкова задача для рівнянь із частинними похідними з постійними коефіцієнтами парного порядку
  Анотація  PDF
 • Том 61, № 4 - Статті
  Нелокальна задача з багато­точ­ковими збу­реннями умов Діріхле для рівнянь із час­тин­ни­ми похідними парного по­рядку зі сталими коефіцієнтами
  Анотація  PDF
 • Том 62, № 1 - Статті
  Нелокальна задача з багатоточковими збуреннями крайових умов типу Штурма для звичайного диференціального рівняння парного порядку
  Анотація  PDF