Інформація про автора

Гарматій, Г. Ю., Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Львів, Україна

 • Том 57, № 4 - Статті
  Моделювання і визначення неусталеного термопружного стану двошарової термочутливої пластини
  Анотація  PDF
 • Том 54, № 4 - Статті
  Дослідження статичного термопружного стану термочутливого порожнистого циліндра за конвективно-променевого теплообміну з довкіллям
  Анотація  PDF
 • Том 52, № 3 - Статті
  Термопружний стан без­меж­но­го тер­мочут­ли­во­го тіла з циліндрич­ною по­рож­ни­ною за умо­ви кон­век­тивного теп­ло­об­міну
  Анотація  PDF
 • Том 49, № 3 - Статті
  Термопружний стан термочутливого простору зі сферичною порожниною за умов конвективно-променевого теплообміну
  Анотація  PDF
 • Том 48, № 1 - Статті
  Напружено-деформований стан термочутливої порожнистої кулі за умов конвективного теплообміну з довкіллям
  Анотація  PDF
 • Том 61, № 4 - Статті
  Незв’язана квазістатична задача термопружності для двошарового порожнистого термочутливого циліндра за умов конвективного теплообміну
  Анотація  PDF