Інформація про автора

Матус, В. В., Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Львів, Україна

 • Том 54, № 4 - Статті
  Моделювання згинних коливань пластини Кірхгофа з тонкостінним пружним включенням малої контрастності
  Анотація  PDF
 • Том 52, № 4 - Статті
  Модифікований метод нульового поля в за­дачі роз­сі­ян­ня SH-хвиль частково відша­ро­ва­ним пружним включенням з кусково-гладким кон­туром
  Анотація  PDF
 • Том 50, № 1 - Статті
  Динамічна концентрація напружень в околі заглибленого тонкого прямолінійного включення низької жорсткості в умовах антиплоскої деформації
  Анотація  PDF
 • Том 49, № 4 - Статті
  Дифракція SH-хвиль тонким прямолінійним тунельним включенням низької жорсткості в півпросторі
  Анотація  PDF
 • Том 47, № 1 - Статті
  Дослідження ехо-сигналів SH-хвиль від тонкостінних пружних жорстко підкріплених включень
  Анотація  PDF