Інформація про автора

Власюк, А. П., Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне, Україна

 • Том 52, № 3 - Статті
  Чисельне розв’язу­ван­ня про­сто­ро­вих за­дач фільт­ра­цій­ної кон­со­лі­да­ції з ура­ху­ван­ням впли­ву тех­но­ген­них факто­рів методом радіальних ба­зис­них функ­цій
  Анотація  PDF
 • Том 51, № 1 - Статті
  Числове розв’язання одновимірної задачі фільтраційної консолідації засолених ґрунтів в неізотермічному режимі
  Анотація  PDF
 • Том 49, № 4 - Статті
  Математичне моделювання фільтраційної консолідації зростаючого шару ґрунту за наявності солепереносу в неізотермічних умовах
  Анотація  PDF
 • Том 48, № 2 - Статті
  Числове моделювання стабілізованими схемами МСЕ фільтраційної консолідації тіла ґрунтової греблі з урахуванням тепломасопереносу
  Анотація  PDF