Том 12 (2015)

Зміст

Редакційна інформація

Титульна сторінка, редакційна колегія і зміст PDF PDF (English)
  1-6

Топологічна алгебра

Відносні розміри підмножин напівгруп PDF (English)
Igor Protasov, Sergiy Slobodianiuk 7-15
Про 2-набряклі топологічні групи PDF (English)
Taras Banakh 16-23
Напiвгрупа монотонних ко-скiнченних часткових гомеоморфiзмiв дiйсної прямої PDF
Олег Гутік, Катерина Мельник 24-40
Про обмежуючі узагальнені ретракти PDF
Назар Пирч 41-51

Дійсний аналіз та Загальна теорія функцій

Збіжність неперервного дробу Нерлунда до відношення гіпергеометричних функцій в полі $p$-адичних чисел PDF
Михайло Симотюк, Оксана Медвідь 52-60

Функціональний аналіз

Борнологічність простору нарізно неперервних функцій PDF
Галина Волошин, Володимир Маслюченко, Олександр Маслюченко 61-67
Критерій пропорційності норм PDF
Анатолій Плічко 68-71

Математична фізика

Аналіз класичної теорії Абрагама-Лоренца маси електрона. Част. 1: Перегляд аспектів закону Ампера PDF (English)
Anatolij Prykarpatski 72-108

Теорія ймовірностей

Про вартість деривативу у триноміальній ціновій моделі PDF
Сергій Підкуйко, Микола Баб'як 109-129

Історія математики

Математичні публікації НТШ до 1939 року PDF
Тарас Банах, Ярослав Притула 130-146

Хроніка та інформація

Ігор Йосипович Гуран (до 60-річчя з дня народження) PDF
Тарас Банах, Богдан Бокало, Олег Гутік, Михайло Зарічний, Ярослав Притула, Ігор Протасов, Олександр Равський, Тарас Радул, Ярослав Холявка 147-154


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.