Том 10 (2013)

Зміст

Редакційна інформація

Титульна сторінка та Редакційна колегія PDF (English) PDF
  1-4
Про міжнародну математичну конференцію, присвячену 120-річчю з дня народження Стефана Банаха PDF
  5-6

Історія математики

Стефан Банах: сторінки біографії PDF
Ярослав Притула 7-16
Філософія логіки і математики у Львівській Математичній Школі PDF (English)
Roman Murawski 17-24
Єгипетські дроби та їхнє сучасне трактування PDF (English)
Jan Kubarski 25-38

Алгебра і Теорія чисел

Покращення нижньої оцінки для порядку елементів одного класу скінченних полів PDF
Роман Попович 39-44
Структурні властивості модальних груп та їх многовидів, І PDF
Тетяна Савочкіна, Ігор Мельник 45-50
Про проективну класифікацію алгебраїчних кривих PDF (English)
Nadia Konovenko, Valentyn Lychagin 51-64
Експоненційна функція подільності над ґаусовими цілими числами PDF (English)
Andrew Lelechenko 65-74
Лінійно-інверсний генератор ПВЧ із змінним множником PDF (English)
Pavel Varbanets, Tran The Vinh 75-84

Топологічна алгебра

Теореми типу Ґельфанда-Гілле для впорядкованих унітальних топологічних алгебр PDF (English)
Mart Abel, Mati Abel 85-96
Характеризація перманентних радикалів у комутативних локально псевдоопуклих алгебрах PDF (English)
Wieslaw Zelazko 97-104

Геометрія і Топологія

Геодезичні відображення та інваріантність тензора енергії-імпульсу PDF
Євген Черевко 105-114
Про існування нескінченно малих конформних деформацій поверхонь PDF
Юлія Федченко 115-121
Автоморфізми фільтрів: вибрані відкриті проблеми PDF (English)
Igor Protasov, Ksenia Protasova 122-126

Топологічна динаміка та Ерґодична теорія

Числа Ляпунова для динамічних систем на відрізку PDF
Олександр Рибак 127-134

Дійсний аналіз та Загальна теорія функцій

Про пошарово рівномірне наближення нарізно неперервних функцій многочленами PDF
Галина Волошин, Володимир Маслюченко, Олександр Маслюченко 135-158
Компактні підпростори добутків лінійно впорядкованих просторів і конаміокові простори PDF
Володимир Михайлюк 159-162
Узагальнена стала Ейлера PDF
Руслан Скуратовський 163-168

Функціональний аналіз

Розширені стохастичні інтеграли за процесом Леві на просторах узагальнених функцій PDF (English)
Микола Качановський 169-188
Деякі властивості крайових задач для рівняння Бесселя PDF (English)
Bohdan Vynnyts'kyi, Olena Shavala 189-192

Диференціальні рівняння та Динамічні системи

Інтегрування нелінійних рівнянь теорії солітонів методом проектування та перетвореннями типу Дарбу PDF (English)
Олександр Чвартацький 193-202
Про оптимальне граничне керування неоднорідною струною під дією імпульсних збурень із запізненням у керуванні PDF (English)
Asatur Khurshudyan 203-209
Нелокальна задача для псевдогіперболічного рівняння PDF (English)
Ludmila Pulkina 210-218
Деякі задачі теорії псевдодиференціальних операторів PDF (English)
Владимир Васильев 219-226

Хроніка та інформація

Анатолій Самойленко - до 75-річчя з дня народження PDF
  227-229
Академік Анатолій Михайлович Самойленко, талановитий математик і щедрої душі вчитель: неформальні штрихи до математичного портрета з нагоди його 75-річного ювілею PDF
Анатолій Прикарпатський 230-239
Зміст PDF PDF (English)
  240-243
Правила для Авторів PDF PDF (English)
  244-245


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.