Інформація про автора

Івасишен, С. Д., Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського», Київ Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Львів, Україна

 • Том 59, № 2 - Статті
  Про класичні фундаментальні розв’язки задачі Коші для ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова з двома групами просторових змінних
  Анотація  PDF
 • Том 60, № 3 - Статті
  Класичний фундаментальний розв’язок задачі Коші для ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова з двома групами просторових змінних виродження. І
  Анотація  PDF
 • Том 60, № 4 - Статті
  Класичний фундаментальний роз­в’я­зок за­дачі Коші для ультрапараболічних рів­нянь ти­пу Кол­мо­горова з двома групами просторових змінних вирод­ження. ІI
  Анотація  PDF