Інформація про автора

Андрійчук, Р. М., Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Львів, Україна

 • Том 58, № 4 - Статті
  Вплив стаціонарного джерела тепла на напружений стан півпростору з жорстко, гладко або гнучко закріпленою межею
  Анотація  PDF
 • Том 60, № 4 - Статті
  Термонапружений стан півпростору з віль­ною, жорстко, гладко або гнучко закріпленою межею за теп­ло­ізоляції в області, розміщеній у па­ралельній до межі пло­щині
  Анотація  PDF
 • Том 61, № 3 - Статті
  Функції Буссінеска тривимірних задач термопружності для півпросторів з джерелом або диполем тепла
  Анотація  PDF