Том 5 (2008)

Зміст

Титульна сторінка PDF
НТШ Редколегія 1-4
Анатолій Михайлович Самойленко (до 70-річчя від дня народження) PDF
НТШ Редколегія 5-10
Повна система коваріантів бінарної форми восьмого порядку PDF
Леонід Бедратюк, Степан Бедратюк 11-22
Про усереднення початкової і крайової задач із лінійно перетвореним аргументом PDF
Ярослав Бігун 23-35
Про вузькість операторів умовного математичного сподівання в просторах вимірних функцій PDF
Андрій Дороговцев, Михайло Попов 36-46
Про локальний час самоперетину вінерівського процесу, побудованого за сингулярною мірою PDF
Ольга Ізюмцева 47-61
Продовження відображень зі значеннями в неметризовних просторах PDF
Олена Карлова 62-68
Метод асоційованих марковських процесів для дослідження конкуренційних моделей ринку акцій із бі-варіантною функцією корисності в середовищі банківського портфоліо PDF
Богдан Кишакевич, Анатолій Прикарпатський, Іван Твердохліб 69-88
Про поліноміальність нарізно поліноміальних функцій на добутках комплексних банахових просторів PDF
Василь Косован, Володимир Маслюченко 89-96
Про спектр вузького оператора у функціональних просторах Кете PDF
Ірина Красікова 97-101
Запровадження гібридного інтегрального перетворення типу Бесселя-Ейлера-Лежандра на полярній вісі PDF
Михайло Ленюк, Олег Ленюк 102-116
Про граничні точки послідовностей за фільтром PDF
Олександр Леонов 117-125
Наближений синтез оптимального керування системами стохастичних диференціально-функціональних рівнянь Іто-Скорохода з малим параметром PDF
Тарас Лукашів 126-134
Про існування та єдиність сильного розв'язку стохастичних інтегро-диференціальних рівнянь Вольтерри з інтегралом Скорохода (ІДРВЗІС) PDF
Ігор Малик 135-150
Побудова ω-первiсних: коливання суми функцій PDF
Олександр Маслюченко 151-163
Послідовності функцій типу Радемахера в просторі PDF
Володимир Михайлюк, Віолетта Холоменюк 164-176
Слабка горизонтальна квазінеперервність PDF
Василь Нестеренко 177-182
Розклад Іто-Вінера та властивості локального часу для ґауссівського випадкового поля PDF
Олексій Руденко 183-201
Про ряди Діріхле з монотонними коефіцієнтами і остаточність опису виняткової множини PDF
Ярослав Стасюк 202-207
Вільні напівгрупи, що породжуються аналітичними функціями PDF
Михайло Сумарюк 208-214
Розклади Іто-Вінера деяких моментів зупинки PDF
Антон Ящук 215-224
Existence results for the Darboux problem for hyperbolic differential inclusions in Banach spaces PDF
Amaria Arara, Mouffak Benchohra 225-241
On subgroups of infinite index PDF
Mykola Bilotskyy, Mykola Chernikov 242-248
Groups with the weak minimal condition for nonabelian subgroups PDF
Mykola Chernikov 249-258
Fractal capacities and iterated function systems PDF
Олег Никифорчин 259-273
Normal functors in the category of ultrametric spaces PDF
Oleksandr Savchenko 274-283
Investigation of spectrum and bound states of the energy operator of two-magnon system in a non-Heisenberg ferromagnetic with spin S=2 and nearest-neighbor interactions PDF
Sadulla Tashpulatov 284-303
Asymptotic dimension of symmetric powers PDF
Oksana Shukel, Mykhaylo Zarichnyi 304-311
Contents PDF
Editorial Board 312-315


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.