Про один підхід, пов'язаний з дослідженням напружено-деформованого стану кусково-однорідної ізотропної пластини з тріщиною за згину з урахуванням ширини області контакту її берегів

Віктор Костянтинович Опанасович, Микола Степанович Слободян, Оксана Вікторівна Білаш

Анотація


Запропоновано підхід до дослідження напружено-деформованого стану куско­во-однорідної ізотропної пластини з наскрізною прямолінійною тріщиною, перпендикулярною до межі поділу матеріалів, береги якої під дією згиналь­них моментів на нескінченності гладко контактують в смузі сталої ши­ри­ни поблизу однієї з основ пластини. З використанням методів теорії функ­цій комплексної змінної та комплексних потенціалів розв’язок задачі зведено до системи лінійних алгебричних рівнянь відносно коефіцієнтів розви­нення комплексних потенціалів у відповідні ряди. Числовий аналіз виявив добру збіжність та стійкість числової схеми реалізації запропонованого підходу за довільного наближення тріщини до межі поділу матеріалів. У часткових випадках числові результати збігаються з відповідними літературними, отри­маними іншим шляхом.


Ключові слова


згин; пластина; контакт

Посилання


Опанасович В., Звізло І. Згин кусково-однорідної пластини з тріщиною, перпендикулярною до лінії поділу матеріалів з урахуванням контакту берегів // Регіональний міжвузівський збірник наукових праць "Системні технології". - В. 4 (21). - 2002. - с. 124-129.

Опанасович В.К. Згин пластини з наскрізною прямолінійною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її поверхонь // Наукові нотатки Луцького технічного університету. - 2007. - Вип. 20 (2). - с. 123-127.

Мусхелишвили Н.И. Некоторые основные задачи математической теории упругости. - М.: Наука. - 1966. - 707 с.

Прусов И.А. Метод сопряжения в теории плит. - Минск: Изд-во Белорус. ун-та. - 1962. – 200 с.

Шацький І.П. Згин пластини, ослабленої розрізом з контактуючими берегами // Доповіді АН УРСР. Сер. А. Фізико-математичні та технічні науки. - 1988. - № 7. - с. 49-51.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.