Інформація про автора

Івасишен, С. Д., Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Львів, Україна

 • Том 50, № 3 - Статті
  Задача Коші для деяких вироджених параболічних рівнянь типу Колмогорова
  Анотація  PDF
 • Том 47, № 4 - Статті
  Локальна розв’язність задачі Коші для квазілінійної $\vec{2b}$-параболiчної системи зі слабким виродженням на початковій гіперплощині
  Анотація  PDF
 • Том 46, № 3 - Статті
  Задача Коші для $\vec{2b}$-па­­раболічних систем із виродженням на по­чат­ко­­вій гіперплощині
  Анотація  PDF
 • Том 45, № 4 - Статті
  Властивості інтегралів типу похідних від об'ємних потенціалів для 2$\vec{b}$-параболічних систем з виродженням на початковій гіперплощині
  Анотація