Інформація про автора

Нитребич, З. М., Інститут прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка», Львів, Україна

 • Том 54, № 4 - Статті
  Задача з однорідною інтегральною умовою для неоднорідного рівняння із частинними похідними
  Анотація  PDF
 • Том 52, № 4 - Статті
  До­слід­жен­ня задачі з одно­рід­ни­ми локальними дво­точ­ко­вими умовами для однорідної системи рівнянь із частинними похідними
  Анотація  PDF
 • Том 59, № 2 - Статті
  Інтегральна задача для рівняння з частинними похідними високого порядку в необмеженій смузі
  Анотація  PDF