Про вільні коливання оболонок, податливих на зсув та стиснення

П. П. Вагін, І. Я. Шот

Анотація


Сформульовано лінійну початково-крайову задачу для тонких оболонок, податливих на зсув і стиснення. Записано ключові рівняння для визначення власних частот вільних коливань розглядуваних оболонок. Специфіка вико­ристаної моделі полягає в тому, що за основу взята гіпотеза оболонок типу Тимошенка, згідно з якою нормальний елемент недеформованої оболонки після її навантаження залишається прямолінійним, але може змінювати довжину та не бути ортогональним до деформованої серединної поверх­ні. Роз­в’язано задачу про вільні коливання кругової циліндричної обо­лонки. Порів­няно отримані числові розв’язки із наведеними в літературі.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.