Задача Діріхле–Неймана для рівнянь із частинними похідними високого порядку зі сталими коефіцієнтами

С. М. Репетило, М. М. Симотюк

Анотація


В області, що є декартовим добутком відрізка на p-вимірний тор, досліджено крайову задачу з умовами Діріхле – Неймана за виділеною змінною та умовами 2π-періодичності за іншими координатами для лінійних рівнянь із частинними похідними високого порядку зі сталими коефіцієнтами. Встановлено умови однозначної розв’язності задачі та конструктивно побудовано її розв’язок у вигляді ряду за системою ортогональних функцій. З’ясовано, що розв’язність задачі не пов’язана з проблемою малих знаменників.

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.