Математична модель поширення SH-хвиль у композитах з розподіленими тонкими п’єзоелектричними включеннями

Р. В. Рабош, Ю. І. Максимів, В. В. Пороховський, В. О. Міщенко, Я. І. Кунець

Анотація


Запропоновано методику дослідження ефективних (усереднених) параметрів SH-хвиль у композитних середовищах зі стохастично розподіленими тонко-стінними неконтрастними п’єзоелектричними включеннями. Математична модель хвильового явища заснована на дисперсійному співвідношенні Фолді та розв’язку задачі розсіяння хвиль локальною неоднорідністю. Проаналізовано вплив електромеханічних властивостей композиту на ефективні фазові швидкості та коефіцієнти загасання поздовжніх хвиль.

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.