Визначення неусталеного теплового стану термочутливої двошарової пластини за складного теплообміну

Г. Ю. Гарматій

Анотація


Розглянуто нелінійну нестаціонарну крайову задачу теплопровідності для двошарової термочутливої пластини, через поверхні якої відбувається кон­век­тивний теплообмін. На межі дотику шарів задані умови ідеального теп­лового контакту. За допомогою перетворення Гудмена та інтегро-інтер­поляційного методу задачу зведено до задачі Коші для системи звичайних диференціальних рівнянь, яку розв’язано числово.

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.