Використання числового обернення перетворення Лапласа в задачах теплопровідності контактуючих термочутливих тіл

О. М. Вовк

Анотація


Побудовано розв’язок нестаціонарної задачі теплопровідності для двох кон­так­туючих термочутливих півпросторів зі сталими або миттєвими тепло­виділеннями на межі дотику з використанням числового обернення перетво­рення Лапласа та досліджено його ефективність.

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.