Застосування сплайнів п’ятого степеня для розв’язання задачі про згин багатокутної пластини із вхідними кутами

О. М. Литвин, І. С. Томанова

Анотація


Проаналізовано використання сплайнів п’ятого степеня на трикутній сітці вузлів для розв’язання бігармонічної задачі для жорстко защемленої багато­кутної пластини із вхідними кутами з рівномірним наванта­жен­ням. Роз­роб­лено та досліджено схему методу скінченних елементів для розв’язан­ня задач про згин жорстко защемленої пластини складної форми із вхідними кутами з застосуванням сплайнів п’ятого степеня. Резуль­та­ти експери­мен­ту порівняно з отриманими за допомогою R-функ­цій. Область розбито на 16 та 56 трикутників. Встановлено, що чим більша кількість трикут­ників розбиття області, то менша похибка набли­ження.

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.