Осесиметричні термонапруження у радіально-неоднорідному циліндрі за кусково-змінної температури на бічній поверхні

Ю. В. Токовий, А. І. Чиж

Анотація


Досліджено осесиметричний напружений стан довгого суцільного циліндра, теплофізичні та термопружні характеристики якого є довільними функ­ція­ми радіальної координати, за розподілу температури, заданого на бічній поверхні кусково-змінною функцією. Для знаходження температурного поля у циліндрі застосовано методику зведення стаціонарного рівняння тепло­про­відності з довільно змінним коефіцієнтом теплопровідності до інте­грального рівняння другого роду. Відповідні температурні напруження знай­дено у явному вигляді з використанням методу безпосереднього інтегруван­ня. Досліджено вплив гладкості та розривності заданої на бічній поверхні крайової умови на розподіли полів температури та термонапружень.

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.