Термопружний стан кусково-неоднорідної термочутливої трансверсально-ізотропної кулі

Б. В. Процюк

Анотація


Визначено термопружний стан, зумовлений центрально-симетричним температурним полем та поверхневими навантаженнями, у шаруватій порожнистій трансверсально-ізотропній кулі з урахуванням залежності від температури і координати фізико-механічних характеристик (ФМХ). Задачу термопружності зведено до розв’язання відносно радіальних переміщень систем інтегро-алгебричних рівнянь, які отримані з інтегрального подання розв’язку відповідної задачі для звичайного диференціального рівняння з узагальненими похідними. При цьому використано функцію Гріна задачі пружності для шаруватої трансверсально-ізотропної кулі зі сталими ФМХ складників. Числові дослідження виконано для тришарової кулі з температурнозалежними ФМХ.

 

Процюк Б. В. Термопружний стан кусково-неоднорідної термочутливої трансверсально-ізотропної кулі // Прикл. проблеми механіки і математики. – 2017. – Вип. 15. – С. 71–80.

 


Посилання


Лехницкий С. Г. Теория упругости анизотропного тела. – М.: Наука, 1977. – 416 с.

Процюк Б. В. Застосування методу функцій Гріна до визначення термопружного стану шаруватих трансверсально-ізотропних сферичних тіл // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2004. – 47, № 3. – С.95–109.

Процюк Б. В. Термопружний стан кусково-неоднорідних термочутливих сферичних тіл за однакових сталих коефіцієнтів Пуассона // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 2012. – Вип. 76. – С. 196–208.

Процюк Б. В., Синюта В. М. Визначення термопружного стану кусково-неоднорідної термочутливої кулі // Прикл. проблеми механіки і математики. – 2014. – Вип. 12. – С. 78–84.

Процюк Б. В. Термопружний стан кусково-неоднорідної термочутливої порожнистої ізотропної кулі // Прикл. проблеми механіки і математики. – 2016. – Вип. 14. – С. 45–52.

Процюк Б. В. Моделювання та визначення з використанням побудованих функцій Гріна термопружного стану шаруватих тіл: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук. – Львів, 2006. – 40 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.