Термопружний стан кусково-неоднорідної термочутливої трансверсально-ізотропної кулі

Б. В. Процюк

Анотація


Визначено термопружний стан, зумовлений центрально-симетричним температурним полем та поверхневими навантаженнями, у шаруватій порожнистій трансверсально-ізотропній кулі з урахуванням залежності від температури і координати фізико-механічних характеристик (ФМХ). Задачу термопружності зведено до розв’язання відносно радіальних переміщень систем інтегро-алгебричних рівнянь, які отримані з інтегрального подання розв’язку відповідної задачі для звичайного диференціального рівняння з узагальненими похідними. При цьому використано функцію Гріна задачі пружності для шаруватої трансверсально-ізотропної кулі зі сталими ФМХ складників. Числові дослідження виконано для тришарової кулі з температурнозалежними ФМХ.

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.