Комбінований згин з розтягом ізотропної пластини з наскрізною прямолінійною тріщиною за наявності пластичних зон у її вершинах з урахуванням контакту її берегів та лінійного зміцнення матеріалу

С. О. Альфавіцька, М. М. Николишин, В. К. Опанасович, М. С. Слободян

Анотація


Із використанням методів теорії функцій комплексної змінної та комплексних потенціалів досліджено задачу про сумісну дію згину та розтягу ізотропної пластини, яка містить наскрізну прямолінійну тріщину, береги якої контактують по лінії на верхній основі пластини, а в її вершинах містяться пластичні зони, з урахуванням лінійного зміцнення матеріалу. Розв’язок сформульованої задачі зведено до задач лінійного спряження, на основі яких отримано аналітичний розв’язок задачі в класі функцій, обмежених у вершинах пластичних зон. Числово визначено довжину пластичної зони у вершині тріщини за різних силових і механічних параметрів задачі.

 

Альфавіцька С. О., Николишин М. М., Опанасович В. К., Слободян М. С. Комбінований згин з розтягом ізотропної пластини з наскрізною прямолінійною тріщиною за наявності пластичних зон у її вершинах з урахуванням контакту її берегів та лінійного зміцнення матеріалу // Прикл. проблеми механіки і математики. – 2017. – Вип. 15. – С. 63–70.

 


Посилання


Бережницкий Л. Т., Делявский М. В., Панасюк В. В. Изгиб тонких пластин с дефектами типа трещин. – К.: Наук. думка, 1979. – 400 с.

Витвицкий П. М., Панасюк В. В., Ярема С. Я. Пластические деформации в окрестности трещин и критерии разрушения. (Обзор) // Проблемы прочности. – 1973. – № 2. – С. 3–18.

Каминский А. А., Галатенко Г. В. Исследование роста усталостных трещин в материалах с упрочнением / Прикладная механика. – 1984. – 20, № 4. – С. 54–60.

Кушнір Р. М., Николишин М. М., Осадчук В. А. Пружний та пружно-пластичний граничний стан оболонок з дефектами. – Львів: Сполом, 2003. – 320 с.

Мусхелишвили Н. И. Некоторые основные задачи математической теории упругости. – М.: Наука, 1966. – 708 с.

Николишин М. М., Опанасович В. В., Куротчин Л. Р., Слободян М. С. Знаходження довжини пластичних зон біля вершини наскрізної тріщини на прямолінійній межі поділу матеріалів при розтязі кусково-однорідної ізотропної пластини // Методи розв’язування прикладних задач механіки деформівного твердого тіла. – 2012. – Вип. 136. – С. 294–300.

Николишин М. М., Опанасович В. В., Куротчин Л. Р. Двовісний розтяг кусково-однорідної ізотропної пластини з тріщиною на прямолінійній межі поділу матеріалів з урахуванням пластичних зон біля їх вершин // Прикл. проблеми механіки і математики – 2006. – Вип. 4 – С. 101–108.

Николишин М. М., Опанасович В. В., Куротчин Л. Р., Слободян М. С. Дво¬вісний розтяг кусково-однорідної ізотропної пластини з прямолінійною межею поділу матеріалів та ненаскрізною тріщиною в ній з урахуванням пластичних зон біля її вершин // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 2012. – Вип. 72. – С. 29–45.

Николишин М. М., Опанасович В. В., Куротчин Л. Р., Слободян М. С. Двовісний розтяг однорідної ізотропної пластини з двома рівними співвісними тріщинами з урахуванням пластичних зон біля їх вершин // Мат. методи та фіз.-мех. поля, 2009. – 52, № 1. – С. 115–121.

Панасюк В. В. Механика квазихрупкого разрушения материалов. – К.: Наук. думка, 1991. – 416 c.

Панасюк В. В., Саврук М. П. Модель смуг пластичності в пружно-пластичних задачах механіки руйнування // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 1992. – № 1. – С. 49–68.

Прусов И. А. Метод сопряжения в теории плит. – Минск: Изд-во БГУ, 1975. – 256 с.

Панасюк В. В., Саврук М. П., Дацышин А. П. Распределение напряжений около трещин в пластинах и оболочках. – К.: Наук. думка, – 1976. – 444 c.

Саврук, М. П., Осив П. Н., Прокопчук И. В. Численный анализ в плоских задачах теории трещин . – К.: Наук. думка, 1989. – 248 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.