Математична модель взаємодії поздовжньої пружної хвилі із плоским неоднорідно деформованим шаром

О. З. Кравчишин, В. Ф. Чекурін

Анотація


Побудовано математичну модель для опису взаємодії плоскої ультразвукової хвилі поздовжньої поляризації з неоднорідно деформованим шаром. Записано систему алгебричних рівнянь для визначення амплітуд відбитих/заломлених шаром хвиль як функцій середньоінтегральних уздовж напрямків їх поширення значень компонент тензора початкової деформації.

 

Кравчишин О. З., Чекурін В. Ф. Математична модель взаємодії повздовжньої пружної хвилі із плоским неоднорідно деформованим шаром // Прикл. проблеми механіки і математики. – 2017. – Вип. 15. – С. 55–62.

 


Посилання


Алешин Н. П., Белый В. Е., Вопилкин А. X. и др. Методы акустического контроля металлов. – М.: Машиностроение, 1989. – 456 с.

Кравчишин О. З., Чекурін В. Ф. Проходження ультразвукової хвилі SH-поляризації крізь неоднорідно деформований пружний шар // Прикл. проблеми механіки і математики. – 2014. – Вип. 12. – С. 97–103.

Тимошенко С. П., Гудьер Дж. Теория упругости. – М.: Наука, 1975. – 576 с.

Чекурін В. Ф., Кравчишин О. З. Пружні збурення в неоднорідно деформованих твердих тілах. – Львів: Сполом, 2008. – 152 с.

Чекурін В. Ф., Кравчишин О. З. Математична модель взаємодії пружних хвиль L- та Sv-поляризації із неоднорідно деформованим шаром // Фіз.-мат. моделювання та інформаційні технології. – 2015. – Вип. 22, № 2. – С. 133–141.

Kravchishin O. Z. and Chekurin V. F. Acoustoelasticity Model of Inhomogeneously Deformed Bodies // Mech. Solids – 2009. – 44, № 5. P. 781–791.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.