Задача стаціонарної теплопровідності для біматеріалу за теплоізоляції у паралельній до міжфазної поверхні круговій області

Р. М. Андрійчук

Анотація


Побудовано функцію Ґріна задачі стаціонарної теплопровідності для кусково-однорідного тіла, складеного з двох ідеально контактуючих півпросторів, в одному з яких міститься паралельне до межі поділу теплонепроникне дискове включення. При цьому використано гармонічний потенціал подвійного шару, густиною якого є диполі тепла. Записано двовимірне гіперсингулярне інтегральне рівняння для визначення густини диполів через тепловий потік заданого температурного поля. В осесиметричному випадку досліджено розподіл температури на осі симетрії включення та її стрибки на ньому для різних відношень коефіцієнтів теплопровідності півпросторів та віддалі включення до межі їх поділу.

 

Андрійчук Р. М. Задача стаціонарної теплопровідності для біматеріалу за теплоізоляції у паралельній до міжфазної поверхні круговій області // Прикл. проблеми механіки і математики. – 2017. – Вип. 15. – С. 50–54.

 


Посилання


Кит Г. С., Хай М. В. Метод потенциалов в трехмерных задачах термоупругости тел с трещинами. – К.: Наук. думка, 1989. – 284 с.

Кіт Г. С., Галазюк В. А. Осесиметричний напружено-деформований стан тіла з тонким жорстким дисковим теплонепроникним включенням // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2013. – 56, № 3. – С. 95–109.

Кіт Г. С., Галазюк В. А. Осесиметричний напружено-деформований стан у тілі з плоскою пеленою теплових джерел або диполів // Доп. НАН України. – 2011. – № 10. – С. 54–60.

Кіт Г. С., Сушко О. П. Вплив джерела тепла на напружений стан тіла з теплоізольованою круговою тріщиною // Прикл. проблеми механніки і математики. – 2011. – Вип. 9. – С. 111–121.

Кіт Г. С., Сушко О. П. Задачі стаціонарної теплопровідності та термопружності для тіла з теплопроникним дисковим включенням (тріщиною) // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2009. – 52, № 4. – С. 150–159.

Кіт Г. С., Сушко О. П. Осесиметричні задачі стаціонарної теплопровідності та термопружності для тіла з теплоактивним або теплоізольованим дисковим вклю-ченням (тріщиною) // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2010. – 53, № 1. – С. 58–70.

Кіт Г. С., Сушко О. П. Розподіл стаціонарної температури та напружень у тілі з теплопроникним дисковим включенням // Методи розв’язування прикладних задач механіки деформівного твердого тіла. – 2009. – Вип. 10. – С. 145–153.

Кривий А. Ф., Морозов Ю. О. Кругова міжфазна тріщина в кусково-однорідному трансверсально-ізотропному просторі під дією теплового потоку // Вісник Київськ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер.: фіз.-мат. науки. – 2015. – Спецвип. – С. 133–138.

Мартиняк Р. М., Середницька Х. І. Контактні задачі термопружності для міжфазних тріщин в біматеріальних тілах. – Львів: Растр-7, 2017. – 168 с.

Barber J. R., Comninou M. The penny-shaped interface crack with heat-flow. Part 2: Imperfect contact. // ASME J Appl. Mech. – 1983. – 50. – P. 770–776.

Brown E. J., Erdogan F. Thermal stresses in bonded materials containing cuts on the interface // Int. J. Eng. Sci. – 1968. – 6, № 9. – P. 517–529.

Clements D. L. A thermoelastical problem for a crack between dissimilar anisotropic media // Int. J. Solids Struct. – 1983. – 19. – P. 121–130.

Lee K. Y., Shul C. W. Determination of thermal stress intensity factors for the interface crack between dissimilar materials under uniform heat flow // Eng. Fract. Mech. – 1991. – 40. – P. 1067–1074.

Martin Moran C. J., Barber J. R., Comninou M. The penny-shaped interface crack with heat-flow. Part 1: Perfect contact // ASME J Appl. Mech. – 1983. – 50. – P. 29–36.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.