Многочлени, споріднені з многочленами Чебишова

М. А. Сухорольський, В. В. Достойна, О. В. Веселовська

Анотація


Введено систему многочленів комплексної змінної, що споріднені з многочленами Чебишова. Досліджено їх властивості, отримано зображення таких многочленів контурними інтегралами та співвідношення між ними та деякими іншими многочленами. Крім того, одержано комбінаторні тотожності, які можна використовувати для інших досліджень.

 

Сухорольський М А., Достойна В. В., Веселовська О. В. Многочлени, споріднені з многочленами Чебишова // Прикл. проблеми механіки і математики. – 2017. – Вип. 15. – С. 35–41.

 


Посилання


Бейтмен Г., Эрдейи А. Высшие трансцендентные функции. – М.: Наука, 1973. – Т. 2. – 294 с.

Жевержеев В. Ф., Кальницкий Л. А., Сапогов Н. А. Специальный курс высшей математики для втузов. – М.: Высш. шк., 1970. – 416 с.

Маркушевич А. И. Избранные главы теории аналитических функций. – М.: Наука, 1976. – 192 с.

Пашковский С. Вычислительные применения многочленов и рядов Чебышова. – М.: Наука, 1983. – 384 с.

Полиа Г., Сегё Г. Задачи и теоремы из анализа. – М.: Наука, 1978. – Ч. 1. – 392 с.

Сегё Г. Ортогональные многочлены. – М.: ГИФМЛ, 1962. – 500 с.

Сухорольський М. А., Достойна В. В. Розклад аналітичних в крузі функцій в комплексній області за системою похідних многочленів Лежандра // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Сер. фіз.-мат. науки. – 2010. – № 687. – С. 105–121.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.