Найменше спільне кратне матриць одного класу матриць над комутативною областю головних ідеалів

А. М. Романів

Анотація


Для неособливих матриць третього порядку над комутативною областю головних ідеалів вказано явний вигляд їх найменшого спільного правого кратного.

 

Романів А. М. Найменше спільне кратне матриць одного класу матриць над комутативною областю головних ідеалів // Прикл. проблеми механіки і математики. – 2017. – Вип. 15. – С. 29–34.

 


Посилання


Зелиско В. Р. О строении одного класса обратимых матриц // Мат. методы и физ.-мех. поля. – 1980. – Вып. 12 – С. 14–21.

Романів А. М., Щедрик В. П. Найбільший спільний дільник матриць, одна з яких має один відмінний від одиниці інваріантний множник // Укр. мат. журн. – 2014. – 66, № 3. – С. 425–430.

Романiв А. М., Щедрик В. П. Найбільший спільний лівий дільник та найменше спільне праве кратне матриць другого порядку // Мат. вісник НТШ. – 2012. – 9. – С. 269–284.

Романів А. М, Щедрик В. П. Найменше спільне праве кратне матриць з одним відмінним від одиниці інваріантним множником // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2013. – 56, № 4. – С. 67–74.

Щедрик В. П. Факторизація матриць над кільцями елементарних дільників. – Львів: Ін-т прикл. проблем механіки і математики ім. Я. C. Підстригача НАН України. 2017. – 304 с.

Cahen E. Theorie des Nombres. – 1914. – I.

Chatelet A. Groupes Abeliens Finis. – 1924.

Kaplansky I. Elementary divisor and modules // Trans. Amer. Math. Soc. – 1949. – 66. – P. 464–491.

MacDuffee C. C. Matrices with elements in a principal ring // Bull. Amer. Math. Soc. – 1933. – 39. – P. 570–573.

Shchedryk V. Factorization of matrices over elementary divisor domain // Algebra and Discrete Mathematics. – 2009. – № 2. – P. 79–99.

Thompson R. C. Left multiples and right divisors of integral matrices // Linear and Multilinear Algebra. – 1986. – 19. – P. 287–295.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.