Інформація про автора

Малицька, Г. П., Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, Івано-Франківськ, Україна

 • Том 47, № 4 - Статті
  Про фундаментальний розв’язок задачі Коші для виродженого за довільною кількістю груп змінних параболічного рівняння типу Колмогорова довільного порядку
  Анотація  PDF
 • Том 46, № 4 - Статті
  Про стабілізацію інтеграла Пуассона ультрапараболічних рівнянь
  Анотація  PDF
 • Том 61, № 1 - Статті
  Вироджені параболічні системи типу дифузії з інерцією
  Анотація  PDF