Інформація про автора

Бобик, Б. Я., Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Львів, Україна

  • Том 55, № 3 - Статті
    Термонапружений стан циліндра зі змінними теплофізичними властивостями приповерхневого шару за нагріву об’ємними джерелами тепла
    Анотація  PDF
  • Том 54, № 4 - Статті
    Термонапружений стан циліндра з тонким приповерхневим шаром, теплофізичні параметри якого змінюються в часі
    Анотація  PDF