Тріщина, що виходить на лінію з’єднання двох різних анізотропних півплощин

О. Ф. Кривий, К. М. Архипенко

Анотація


Розв'язано задачу для неоднорідної площини, складеної з двох з'єднаних ан­ізотропних півплощин, в одній із яких розміщена тріщина, що виходить вершиною на лінію з'єднання. Задачу зведено до системи сингулярних інтег­ральних рівнянь, яка розв'язана чисельно запропонованим узагальненим мето­дом граничних елементів. Досліджено залежність показника особливості у вершині тріщини, що знаходиться на лінії з'єднання, і коефіцієнта інтен­сивності напружень в іншій вершині від розташування тріщини та власти­востей матеріалів. Для тріщини, що лежить на лінії з'єднання, одержано розв'язок у явному вигляді.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.