Напруження в анізотропній півплощині з вирізами

О. В. Максимович, О. В. Іллюшин, Т. Я. Соляр

Анотація


Розроблено алгоритм визначення напружень в анізотропній півплощині з вирізами, який базується на методі граничних інтегральних рівнянь. Інтегральні рівняння розв'язано чисельно за допомогою методу механічних квадратур. Проведено дослідження напружень біля вирізів різної форми. Встановлено характерні особливості в розподілі напружень залежно від форми і розмірів вирізів, а також механічних характеристик матеріалу пластинок. Запропоновано асимптотичні співвідношення для визначення коефіцієнтів концентрації напружень для звужених вирізів еліптичної форми.

 

Максимович О. В., Іллюшин О. В., Соляр Т. Я. Напруження в анізотропній півплощині з вирізами // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2015. – 58, № 2. – С. 129–139.

Translation: Maksymovych О. V., Illyushyn О. V., Solyar T. Ya. Stresses in an anisotropic half plane with notches // J. Math. Sci. – 2017. – 223, No. 2. – P. 159–172.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.