Двовимірні зв’язані електричні, магнітні та механічні поля в діелектриках із тріщинами та тонкими включеннями

Я. М. Пастернак, Г. Т. Сулим

Анотація


Методи теорії термопружного деформування тіл із тонкими включеннямизастосовано до вивчення магнітоелектропружних середовищ із тонкими неоднорідностями. Побудовано інтегральні рівняння задачі, а також запропоновано ефективну розрахункову схему методу граничних елементів для їхнього розв’язування. З’ясовано, що поля механічних напружень, електричних зміщень і магнітної індукції поблизу вершини (фронту) тонкого включення, в основу математичної моделі якого можна покласти принцип спряження континуумів різної вимірності, мають кореневу особливість. Для повного опису асимптотичних виразів для напружень, переміщень та інших величин в околі фронту неоднорідності введено 10 узагальнених коефіцієнтів інтенсивності напружень, електричних зміщень і магнітної індукції. Отримано аналітичні розв’язки задачі у граничних випадках проникної тріщини та жорсткого електропровідного включення в магнітоелектропружному середовищі. Наведено результати числового аналізу коефіцієнтів інтенсивності для пружного ізотропного включення в анізотропному магнітоелектропружному середовищі.

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.