Інформація про автора

Твердохліб, Іван, Україна

  • Том 5 (2008) - Articles
    Метод асоційованих марковських процесів для дослідження конкуренційних моделей ринку акцій із бі-варіантною функцією корисності в середовищі банківського портфоліо
    Анотація  PDF
  • Том 8 (2011) - Articles
    Аналіз економічної рівноваги математичної моделі споживання типу Коба-Дугласа з нечітко заданими параметрами асоційованої фінансової мережі
    Анотація  PDF