Том 1 (2004)

Зміст

Від редакційної колегії PDF
Редакційна Колегія 1-8
Про гіперпростір просторових кривих сталої ширини PDF
Михайло Зарічний, Лідія Базилевич 7-12
Скільки збіжних послідовностей необхідно для виявлення розриву функції в точці? PDF
Тарас Банах, Любомир Здомський, Сергій Підкуйко 13-23
Метод Лі-алгебричних апроксимацій у теорії динамічних систем PDF
Микола Притула, Оксана Бігун 24-31
Гібридні парні інтегральні рівняння з функціями Ломмеля, Бесселя, Лежандра PDF
Ніна Вірченко 32-38
Про ізоморфізм комплексних групових алгебр скінченних розв'язних груп PDF
Петро Гудивок 39-46
Багатоточкова нелокальна неоднорідна задача для систем рівнянь з частинними похідними зі зміненними за t коефіцієнтами PDF
Володимир Ільків 47-58
Спеціальні опори і гомотопічні біалгебри PDF
Володимир Любашенко 59-76
Нарізно неперервні функції багатьох змінних на добутку просторів, які є добутками метризовних множників PDF
Володимир Маслюченко, Володимир Михайлюк 77-84
Квантово-голономний обчислювальний алгоритм на основі потоків типу Лакса на многовидах Грасмана та дуальних відображень момента PDF
Анатолій Прикарпатський, Анатолій Самойленко, Мирослава Копич, Уфук Танері, Denis Blackmore 85-104
Розвиток спектрального методу Остроградського для розв'язування плоскої задачі теорії пружності в прямокутній області PDF
Віктор Ревенко 105-119
Про стійкість максимума послідовності лінійних функцій PDF
Олег Скасків 120-129
Задача з двома кратними вузлами для лінійних систем рівнянь з частинними похідними, однорідних за порядком диференціювання PDF
Михайло Симотюк 130-148
Побудова розв'язку плоскої мішаної задачі термопружності у прямокутній області PDF
Юрій Токовий 149-157
Академік Микола Боголюбов (до 95-річчя від дня народження) PDF
Анатолій Прикарпатський, Анатолій Самойленко, Микола Притула 158-164
Contents PDF
Editorial Board


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.