Том 3 (2006)

Зміст

Титульна сторінка PDF
Редакційна Колегія 2-4
Про єдиність розв'язку деякої нелінійної параболічної варіаційної нерівності в необмеженій області PDF
Олег Бугрій 5-13
Інтегровні системи на сфері $S^2$ з додатковим першим інтегралом четвертого степеня за імпульсами PDF
Андрій Вус 14-24
Існування граничних розподілів для сім'ї функціоналів від напівмарківських процесів PDF
Ярослав Єлейко, Наталія Бугрій 25-37
Регулярне зростання добутку Бляшке з кутовою щільністю нулів PDF
Микола Заболоцький 38-43
Гільбертові простори цілих функцій від нескінченної кількості змінних PDF
Андрій Загороднюк, Зоряна Можировська 44-55
Уточнення нерівності Фентона для цілих функцій від двох комплексних змінних PDF
Олег Зрум, Олег Скасків 56-68
Нелокальна двоточкова задача для строгого гіперболічного рівняння зі змінними коефіцієнтами другого порядку PDF
Володимир Ільків, Тетяна Манеровська 69-83
Неперервність знизу квазінеперервних зверху многозначних відображень PDF
Володимир Маслюченко, Олена Фотій 84-87
Солітонні розв'язки для інверсної модифікованої нелінійної динамічної системи Кортевега-де Фріза PDF
Ольга Меньшикова, Микола Притула 88-93
Локально нільпотентні групи, що задовольняють слабку умову мінімальності для неабелевих субнормальних підгруп PDF
Володимир Оніщук 94-99
Існування спеціального повного інволютивного набору перших інтегралів PDF
Сергій Підкуйко 100-104
Метод відокремлення змінних: від Ейлера до сьогоднішніх днів PDF
Анатолій Прикарпатський, Петро Каленюк, Микола Притула 105-112
Про застосування нового аналітично-числового методу до розв'язування крайової задачі для бігармонічного рівняння у обмеженій області з кутовими точками PDF
Віктор Ревенко 113-125
Хвиля трансляції та математична теорія солітонів PDF
Валерій Самойленко, Юлія Самойленко 126-148
Метричні оцінки дискримінанта многочлена, коефіцієнти якого лежать на гладкій кривій PDF
Михайло Симотюк 149-156
Controllability results for semilinear functional differential incluisons with unbounded delay PDF
Amaria Arara, Mouffak Benchohra, Lech Gorniewicz, Abdelghani Ouahab 157-181
On rings with central inner derivations PDF
Orest Artemovych 182-186
The Cartan-Monge geometric approach to the characteristic method for Hamilton-Jacobi type equations and its generalization for nonlinear partial differential equations of higher orders
Denis Blackmore, Natalia Prykarpatska, Eugeniusz Wachnicki, Marzenna Pytel-Kudela 187-219
Groups with normal infinite cyclic subgroups PDF
Mykola Chernikov 220-226
On normality of the strong-weak topology PDF
Igor Guran, Michael Zarichnyi 227-232
On a measure of algebraic independence of values of Jacobi elliptic functions. I PDF
Yaroslav Kholyavka 233-246
Singularities to nonlinear elliptic boundary value problems PDF
Halyna Lopushanska 247-260
Asymptotical solutions to singularly perturbed systems of differential equations with degenerations and impulses PDF
Volodymyr Potorocha, Valeriy Samoilenko 261-277
Darboux transformations and scattering operators for Dirac's systems PDF
Yuriy Sydorenko, Marta Pochynayko 278-288
Проблеми квантової теорії в працях академіка М.М.Боголюбова і його послідовників PDF
Микола Боголюбов (мол.), Анатолій Самойленко, Анатолій Прикарпатський 289-298
Микола Олексійович Перестюк (до 60-річчя від дня народження) PDF
Математична Комісія НТШ 299-301
Юрій Олексійович Митропольський (до 90-річчя з дня народження) PDF
Математична Комісія НТШ 302-306
Зміст PDF
Редакційна Колегія 307-309
Contents PDF
Редакційна Колегія 310-312


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.