Інформація про автора

Жук, Я. О., Україна

  • Том 44, № 3 - Статті
    Термомеханічна зв'язана теорія шаруватих оболонок з пасивними фізично нелінійними непружними шарами та розподіленими п'єзоелектричними включеннями для контролю нестаціонарних коливань
    Анотація
  • Том 44, № 4 - Статті
    Термомеханічна зв'язана теорія гармонічних коливань шаруватих оболонок з фізично нелінійними непружними пасивними шарами й розподіленими п'єзоелектричними включеннями для контролю коливань
    Анотація