Інформація про автора

Любицька, О. З., Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна

  • Том 52, № 3 - Статті
    Підсумовування крат­них три­гоно­мет­рич­них рядів узагальненими ме­то­да­ми, сфор­му­льо­ва­ни­ми з викорис­тан­ням δ-подібних фі­ніт­них функцій
    Анотація  PDF