Термопружний стан контактуючих термочутливих півпростору та шару

О. М. Вовк, Т. Я. Соляр

Анотація


З використанням числового обернення перетворення Лапласа, яке базується на модифікованій формулі Пруднікова, побудовано розв'язок нестаціонарної задачі теплопровідності для контактуючих термочутливих півпростору та шару за умов конвективного теплообміну з середовищем сталої температури. Досліджено термопружний стан такої термочутливої кусково-однорідної структури, коли на поверхні задано сталу температуру.


Ключові слова


термопружний стан, нелінійна задача теплопровідності, термочутливі півпростір та шар, метод лінеаризувальних параметрів, числове обернення перетворення Лапласа

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.