Одностороння крайова задача з ім­пульс­ними умо­вами для параболічних рівнянь з ви­род­жен­ням

І. Д. Пукальський, Б. О. Яшан

Анотація


Для параболічного рівняння другого порядку розглянуто односторонню крайову задачу з імпульсними умовами за часовою змінною. Коефіцієнти рівняння і крайової умови мають степеневі особливості довільного порядку зачасовою і просторовими змінними на деякій множині точок. Встановлено умови існування і єдиності розв’язку поставленої задачі в гельдерових просторах зі степеневою вагою.

Ключові слова


параболічне рівняння з виродженням, степенева особливість, ім- пульсна умова, існування і єдиність розв’язку

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.