Вплив пружної піддатливості ланок маніпулятора на точність його позиціювання. II. Методика та результати чисельного моделювання

Т. В. Завражина

Анотація


У другій частині роботи обговорюється ефективність застосування роз­гля­ну­тих моделей динаміки маніпулятора для аналізу показників точності по­зи­ціювання його робочих органів. Викладено методику побудови розв’язків ево­люційних задач для отриманих у цих моделях систем рівнянь. Розгля­ну­то приклад.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.