Нестаціонарні неосесиметричні температурні поля багатошарових ортотропних циліндрів

Б. В. Процюк, В. М. Синюта

Анотація


Отримано розв'язок тривимірної нестаціонарної неосесиметричної задачі теплопровідності для попередньо нагрітого багатошарового необмеженого ортотропного циліндра за діії джерел тепла та наявності конвективного теплообміну. При цьому використано функцію Ґріна відповідної задачі теп­лопровідності. Як приклад, розглянуто нагрів циліндра рухомим, нормально розподіленим потоком тепла. Досліджено температурне поле у двошаровому циліндрі, зумовлене потоком тепла, що рухається по твірній та по гвинто­вій лінії.

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.