Напружений стан кругового порожнистого пористого насиченого рідиною циліндра, що обертається навколо своєї осі зі сталою кутовою швидкістю

О. П. Піддубняк

Анотація


Одержано точний розв'язок плоскої задачі для пористої труби, що оберта­ється навколо своєї нерухомої осі симетрії. Матеріал труби насичений іде­альною стисливою рідиною. У межах теорії Боуена у вихідних співвідношен­нях беруться до уваги взаємозв'язки між тензорами напружень, тензорами деформацій, відносною густиною рідинного заповнювача та змінною порис­тістю матеріалу. Подано формули для радіальних переміщень, компонент тензора напружень і густин у скелеті й рідинному заповнювачі, а також по­ристості й масової концентрації суміші. Виконано числовий аналіз радіаль­ного розподілу цих характеристик для суцільного та порожнистого цилінд­ра з пісковика, насиченого гасом. Одержано критичні числа обертів труб з насиченого й сухого матеріалів.

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.