Дослідження зони передруйнування у кінці тріщини нормального відриву, що виходить на негладку межу розділу пружних середовищ

А. О. Камінський, Л. А. Кіпніс, М. В. Дудик, Ю. В. Діхтяренко

Анотація


Методом Вінера — Гопфа виконано розрахунок початкової зони передруйнування в кінці тріщини нормального відриву, що виходить на негладку межу розділу двох різних пружних середовищ в її кутовій точці. Зона моделюєть­ся лінією розриву нормального зміщення на продовженні тріщини. Отримано вирази для довжини зони передруйнування і накопиченої в ній потенціальної енергії. їх числові значення порівнюються з відповідними величинами для зо­ни передруйнування у з'єднувальному матеріалі на межі середовищ, на основі чого робиться висновок про ймовірний напрям розвитку зони.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.