Збіжність паралельної схеми Ней­ма­на ме­то­ду де­ком­позиції області для задач кон­так­ту без тер­тя де­кіль­кох пруж­них тіл

І. І. Дияк, І. І. Прокопишин

Анотація


На основі варіаційного формулювання та методу штрафу розглянуто паралельну схему Неймана методу декомпозиції області для розв'язування задач одностороннього контакту просторових пружних тіл. Показано існування та єдиність розв'язку варіаційної задачі зі штрафом і збіжність за параметром штрафу. Доведено збіжність схеми та визначено оптимальне значення ітераційного параметра.

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.